Advertisement
Advertisement

श्रीलंका vs जिम्बाब्वे, मैच 2 Over By Over Comparison

श्रीलंका vs जिम्बाब्वे, 2018 - एक-दिवसीय Comparision

श्रीलंका vs जिम्बाब्वे स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
मैच 2, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर , Jan 17, 2018
श्रीलंका श्रीलंका
278 (48.1)
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे
290/6 (50.0)
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 12 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  सिकंदर रजा
 • स्कोर
 • रन
 • रन रेट
 • रिक्वायर्ड रेट
 • रिक्वायर्ड रन
 • बची गेंदें
ov 1
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 8/0
 • 8
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11/0
 • 11
 • 11
 • 5.714
 • 280
 • 294
ov 2
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 16/0
 • 8
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 24/0
 • 13
 • 12
 • 5.562
 • 267
 • 288
ov 3
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 19/0
 • 3
 • 6.333
 • 0
 • 0
 • 0
 • 27/0
 • 3
 • 9
 • 5.617
 • 264
 • 282
ov 4
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 21/0
 • 2
 • 5.25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28/0
 • 1
 • 7
 • 5.717
 • 263
 • 276
ov 5
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 30/0
 • 9
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 42/0
 • 14
 • 8.4
 • 5.533
 • 249
 • 270
ov 6
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 40/0
 • 10
 • 6.667
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46/1
 • 4
 • 7.667
 • 5.568
 • 245
 • 264
ov 7
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 44/0
 • 4
 • 6.286
 • 0
 • 0
 • 0
 • 47/2
 • 1
 • 6.714
 • 5.674
 • 244
 • 258
ov 8
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 55/0
 • 11
 • 6.875
 • 0
 • 0
 • 0
 • 52/2
 • 5
 • 6.5
 • 5.69
 • 239
 • 252
ov 9
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 56/0
 • 1
 • 6.222
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53/2
 • 1
 • 5.889
 • 5.805
 • 238
 • 246
ov 10
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 64/0
 • 8
 • 6.4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61/2
 • 8
 • 6.1
 • 5.75
 • 230
 • 240
ov 11
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 70/0
 • 6
 • 6.364
 • 0
 • 0
 • 0
 • 65/2
 • 4
 • 5.909
 • 5.795
 • 226
 • 234
ov 12
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 74/0
 • 4
 • 6.167
 • 0
 • 0
 • 0
 • 66/2
 • 1
 • 5.5
 • 5.921
 • 225
 • 228
ov 13
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 75/1
 • 1
 • 5.769
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69/2
 • 3
 • 5.308
 • 6
 • 222
 • 222
ov 14
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 76/1
 • 1
 • 5.429
 • 0
 • 0
 • 0
 • 74/2
 • 5
 • 5.286
 • 6.028
 • 217
 • 216
ov 15
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 77/1
 • 1
 • 5.133
 • 0
 • 0
 • 0
 • 78/2
 • 4
 • 5.2
 • 6.086
 • 213
 • 210
ov 16
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 83/1
 • 6
 • 5.188
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83/2
 • 5
 • 5.188
 • 6.118
 • 208
 • 204
ov 17
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 85/2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 88/2
 • 5
 • 5.176
 • 6.152
 • 203
 • 198
ov 18
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 88/2
 • 3
 • 4.889
 • 0
 • 0
 • 0
 • 104/2
 • 16
 • 5.778
 • 5.844
 • 187
 • 192
ov 19
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 92/2
 • 4
 • 4.842
 • 0
 • 0
 • 0
 • 106/2
 • 2
 • 5.579
 • 5.968
 • 185
 • 186
ov 20
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 100/2
 • 8
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 111/2
 • 5
 • 5.55
 • 6
 • 180
 • 180
ov 21
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 103/2
 • 3
 • 4.905
 • 0
 • 0
 • 0
 • 115/2
 • 4
 • 5.476
 • 6.069
 • 176
 • 174
ov 22
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 104/2
 • 1
 • 4.727
 • 0
 • 0
 • 0
 • 120/2
 • 5
 • 5.455
 • 6.107
 • 171
 • 168
ov 23
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 110/2
 • 6
 • 4.783
 • 0
 • 0
 • 0
 • 126/2
 • 6
 • 5.478
 • 6.111
 • 165
 • 162
ov 24
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 116/2
 • 6
 • 4.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 128/2
 • 2
 • 5.333
 • 6.269
 • 163
 • 156
ov 25
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 126/2
 • 10
 • 5.04
 • 0
 • 0
 • 0
 • 132/3
 • 4
 • 5.28
 • 6.36
 • 159
 • 150
ov 26
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 133/2
 • 7
 • 5.115
 • 0
 • 0
 • 0
 • 136/3
 • 4
 • 5.231
 • 6.458
 • 155
 • 144
ov 27
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 140/2
 • 7
 • 5.185
 • 0
 • 0
 • 0
 • 140/3
 • 4
 • 5.185
 • 6.565
 • 151
 • 138
ov 28
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 144/3
 • 4
 • 5.143
 • 0
 • 0
 • 0
 • 144/3
 • 4
 • 5.143
 • 6.682
 • 147
 • 132
ov 29
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 145/3
 • 1
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 147/3
 • 3
 • 5.069
 • 6.857
 • 144
 • 126
ov 30
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 153/3
 • 8
 • 5.1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 156/3
 • 9
 • 5.2
 • 6.75
 • 135
 • 120
ov 31
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 157/3
 • 4
 • 5.065
 • 0
 • 0
 • 0
 • 157/4
 • 1
 • 5.065
 • 7.053
 • 134
 • 114
ov 32
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 161/3
 • 4
 • 5.031
 • 0
 • 0
 • 0
 • 169/4
 • 12
 • 5.281
 • 6.778
 • 122
 • 108
ov 33
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 169/4
 • 8
 • 5.121
 • 0
 • 0
 • 0
 • 181/4
 • 12
 • 5.485
 • 6.471
 • 110
 • 102
ov 34
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 181/4
 • 12
 • 5.324
 • 0
 • 0
 • 0
 • 189/5
 • 8
 • 5.559
 • 6.375
 • 102
 • 96
ov 35
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 183/4
 • 2
 • 5.229
 • 0
 • 0
 • 0
 • 193/5
 • 4
 • 5.514
 • 6.533
 • 98
 • 90
ov 36
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 189/4
 • 6
 • 5.25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 195/6
 • 2
 • 5.417
 • 6.857
 • 96
 • 84
ov 37
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 197/4
 • 8
 • 5.324
 • 0
 • 0
 • 0
 • 199/6
 • 4
 • 5.378
 • 7.077
 • 92
 • 78
ov 38
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 200/4
 • 3
 • 5.263
 • 0
 • 0
 • 0
 • 214/6
 • 15
 • 5.632
 • 6.417
 • 77
 • 72
ov 39
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 208/4
 • 8
 • 5.333
 • 0
 • 0
 • 0
 • 218/6
 • 4
 • 5.59
 • 6.636
 • 73
 • 66
ov 40
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 214/4
 • 6
 • 5.35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 235/7
 • 17
 • 5.875
 • 5.6
 • 56
 • 60
ov 41
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 218/4
 • 4
 • 5.317
 • 0
 • 0
 • 0
 • 238/7
 • 3
 • 5.805
 • 5.889
 • 53
 • 54
ov 42
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 219/4
 • 1
 • 5.214
 • 0
 • 0
 • 0
 • 242/7
 • 4
 • 5.762
 • 6.125
 • 49
 • 48
ov 43
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 226/4
 • 7
 • 5.256
 • 0
 • 0
 • 0
 • 247/7
 • 5
 • 5.744
 • 6.286
 • 44
 • 42
ov 44
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 232/5
 • 6
 • 5.273
 • 0
 • 0
 • 0
 • 255/7
 • 8
 • 5.795
 • 6
 • 36
 • 36
ov 45
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 237/5
 • 5
 • 5.267
 • 0
 • 0
 • 0
 • 261/8
 • 6
 • 5.8
 • 6
 • 30
 • 30
ov 46
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 242/5
 • 5
 • 5.261
 • 0
 • 0
 • 0
 • 267/8
 • 6
 • 5.804
 • 6
 • 24
 • 24
ov 47
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 256/5
 • 14
 • 5.447
 • 0
 • 0
 • 0
 • 276/9
 • 9
 • 5.872
 • 5
 • 15
 • 18
ov 48
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 268/5
 • 12
 • 5.583
 • 0
 • 0
 • 0
 • 278/9
 • 2
 • 5.792
 • 6.5
 • 13
 • 12
ov 49
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 279/5
 • 11
 • 5.694
 • 0
 • 0
 • 0
 • 278
 • 0
 • 5.772
 • 7.104
 • 13
 • 11
ov 50
जिम्बाब्वे
श्रीलंका
 • 290/6
 • 11
 • 5.8
 • 0
 • 0
 • 0
मैच की जानकारी
 • स्थान शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
 • मौसम साफ
 • टॉस श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
 • परिणाम जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 12 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच सिकंदर रजा
 • अंपायर ब्रुस ऑक्झेनफोर्ड, शरफुददोला, छेट्टिथोडी शमशुद्दीन
 • रेफ़री डेविड बून
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement