Advertisement
Advertisement

जिम्बाब्वे vs ऑस्ट्रेलिया, मैच 6 Match Summary

जिम्बाब्वे vs ऑस्ट्रेलिया, 2018 - T20 Summary

जिम्बाब्वे vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
मैच 6, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे , Jul 06, 2018
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे
151/9 (20.0/20)
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
154/5 (19.5/20)
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 5 विकटों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  एंड्रयू टाई
जिम्बाब्वे 151/9
Bat टॉप बैट्समैन
सोलोमोन मीरे
सोलोमोन मीरे
63 (52)
 • 5x4s
 • 2x6s
 • 121.15SR
पीटर मूर
पीटर मूर
30 (29)
 • 2x4s
 • 1x6s
 • 103.44SR
Bowl टॉप बॉलर्स
ऑस्ट्रेलिया 154/5
Bat टॉप बैट्समैन
ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल
56 (38)
 • 1x4s
 • 5x6s
 • 147.36SR
ट्रैविस हेड
ट्रैविस हेड
48 (42)
 • 3x4s
 • 0x6s
 • 114.28SR
Bowl टॉप बॉलर्स
Advertisement
19.5
4
डोनाल्ड टिरिपनो To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को डोनाल्ड टिरिपनो : 4 रन
19.4
1
डोनाल्ड टिरिपनो To एश्टन एगर
एश्टन एगर को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
19.3
1
डोनाल्ड टिरिपनो To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
19.2
1
डोनाल्ड टिरिपनो To एश्टन एगर
एश्टन एगर को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
19.1
0
डोनाल्ड टिरिपनो To एश्टन एगर
एश्टन एगर को डोनाल्ड टिरिपनो : 0 रन
19.1
wd
डोनाल्ड टिरिपनो To एश्टन एगर
एश्टन एगर को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
19.1
wd
डोनाल्ड टिरिपनो To एश्टन एगर
एश्टन एगर को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
ओवर 19 : 145/5
7 रन
 • 118.1
 • W 18.2
 • 218.3
 • 118.4
 • 218.5
 • 118.6
ए. एगर
3 (2)
म. स्टोइनिस
7 (5)
ब. मुजराबानी
4-0-21-3
18.6
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To एश्टन एगर
एश्टन एगर को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
18.5
2
ब्लेसिंग मुजराबानी To एश्टन एगर
एश्टन एगर को ब्लेसिंग मुजराबानी : 2 रन
18.4
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
18.3
2
ब्लेसिंग मुजराबानी To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को ब्लेसिंग मुजराबानी : 2 रन
18.2
W
ब्लेसिंग मुजराबानी To ट्रैविस हेड OUT!
ट्रैविस हेड को ब्लेसिंग मुजराबानी : विकेट
18.1
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
ओवर 18 : 138/4
6 रन
 • 1 LB 17.1
 • 117.2
 • W 17.3
 • 117.4
 • 217.5
 • 117.6
म. स्टोइनिस
3 (2)
ट. हेड
48 (41)
ड. टिरिपनो
3-0-18-1
17.6
1
डोनाल्ड टिरिपनो To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
17.5
2
डोनाल्ड टिरिपनो To मार्कस स्टोइनिस
मार्कस स्टोइनिस को डोनाल्ड टिरिपनो : 2 रन
17.4
1
डोनाल्ड टिरिपनो To ट्रैविस हेड
ट्रैविस हेड को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
17.3
W
डोनाल्ड टिरिपनो To निक मैडिनसन OUT!
निक मैडिनसन को डोनाल्ड टिरिपनो : विकेट
17.2
1
डोनाल्ड टिरिपनो To ट्रैविस हेड
ट्रैविस हेड को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
17.1
lb
डोनाल्ड टिरिपनो To निक मैडिनसन
निक मैडिनसन को डोनाल्ड टिरिपनो : 1 रन
ओवर 17 : 132/3
4 रन
 • 116.1
 • W 16.2
 • 116.3
 • 116.4
 • 016.5
 • 116.6
न. मैडिनसन
2 (3)
ट. हेड
46 (39)
ब. मुजराबानी
3-0-14-2
16.6
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To निक मैडिनसन
निक मैडिनसन को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
16.5
0
ब्लेसिंग मुजराबानी To निक मैडिनसन
निक मैडिनसन को ब्लेसिंग मुजराबानी : 0 रन
16.4
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To ट्रैविस हेड
ट्रैविस हेड को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
16.3
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To निक मैडिनसन
निक मैडिनसन को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
16.2
W
ब्लेसिंग मुजराबानी To ग्लेन मैक्सवेल OUT!
ग्लेन मैक्सवेल को ब्लेसिंग मुजराबानी : विकेट
16.1
1
ब्लेसिंग मुजराबानी To ट्रैविस हेड
ट्रैविस हेड को ब्लेसिंग मुजराबानी : 1 रन
ओवर 16 : 128/2
13 रन
 • 115.1
 • 015.2
 • 615.3
 • 015.4
 • 615.5
 • 015.6
ग. मैक्सवेल
56 (37)
ट. हेड
44 (37)
व. मसाकादज़ा
4-0-32-1
15.6
0
वेलिंगटन मसाकादज़ा To ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल को वेलिंगटन मसाकादज़ा : 0 रन
15.5
6
वेलिंगटन मसाकादज़ा To ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल को वेलिंगटन मसाकादज़ा : 6 रन
15.4
0
वेलिंगटन मसाकादज़ा To ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल को वेलिंगटन मसाकादज़ा : 0 रन
15.3
6
वेलिंगटन मसाकादज़ा To ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल को वेलिंगटन मसाकादज़ा : 6 रन
15.2
0
वेलिंगटन मसाकादज़ा To ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल को वेलिंगटन मसाकादज़ा : 0 रन
20 OV
9 रन
ड. टिरिपनो to ए. एगर म. स्टोइनिस
 • 1 WD 19.1
 • 1 WD 19.1
 • 019.1
 • 119.2
 • 119.3
 • 119.4
 • 419.5
19 OV
7 रन
ब. मुजराबानी to म. स्टोइनिस ट. हेड ए. एगर
 • 118.1
 • W 18.2
 • 218.3
 • 118.4
 • 218.5
 • 118.6
18 OV
6 रन
ड. टिरिपनो to न. मैडिनसन ट. हेड म. स्टोइनिस
 • 1 LB 17.1
 • 117.2
 • W 17.3
 • 117.4
 • 217.5
 • 117.6
17 OV
4 रन
ब. मुजराबानी to ट. हेड ग. मैक्सवेल न. मैडिनसन
 • 116.1
 • W 16.2
 • 116.3
 • 116.4
 • 016.5
 • 116.6
16 OV
13 रन
व. मसाकादज़ा to ट. हेड ग. मैक्सवेल
 • 115.1
 • 015.2
 • 615.3
 • 015.4
 • 615.5
 • 015.6
15 OV
5 रन
ब. मावुता to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 1 WD 14.1
 • 114.1
 • 214.2
 • 114.3
 • 014.4
 • 014.5
 • 014.6
14 OV
10 रन
म. वॉलर to ट. हेड ग. मैक्सवेल
 • 113.1
 • 613.2
 • 113.3
 • 013.4
 • 113.5
 • 113.6
13 OV
10 रन
व. मसाकादज़ा to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 112.1
 • 112.2
 • 412.3
 • 212.4
 • 012.5
 • 212.6
12 OV
8 रन
ब. मावुता to ट. हेड ग. मैक्सवेल
 • 111.1
 • 011.2
 • 111.3
 • 411.4
 • 111.5
 • 111.6
11 OV
10 रन
म. वॉलर to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 010.1
 • 610.2
 • 210.3
 • 110.4
 • 110.5
 • 010.6
10 OV
13 रन
ब. मावुता to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 19.1
 • 29.2
 • 29.3
 • 19.4
 • 69.5
 • 19.6
9 OV
7 रन
स. मीरे to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 18.1
 • 08.2
 • 28.3
 • 28.4
 • 18.5
 • 18.6
8 OV
7 रन
ब. मावुता to ट. हेड ग. मैक्सवेल
 • 07.1
 • 1 WD 7.2
 • 07.2
 • 27.3
 • 17.4
 • 27.5
 • 07.6
7 OV
10 रन
स. मीरे to ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 16.1
 • 06.2
 • 26.3
 • 46.4
 • 26.5
 • 16.6
6 OV
6 रन
ड. टिरिपनो to ट. हेड ग. मैक्सवेल
 • 05.1
 • 05.2
 • 05.3
 • 45.4
 • 15.5
 • 1 LB 5.6
5 OV
3 रन
ब. मुजराबानी to ए. कैरी ग. मैक्सवेल ट. हेड
 • 04.1
 • 04.2
 • W 4.3
 • 1 WD 4.4
 • 14.4
 • 14.5
 • 04.6
4 OV
8 रन
ड. टिरिपनो to ए. कैरी ट. हेड
 • 43.1
 • 13.2
 • 03.3
 • 1 WD 3.4
 • 03.4
 • 03.5
 • 23.6
3 OV
3 रन
व. मसाकादज़ा to आ. फ़िंच ए. कैरी ट. हेड
 • W 2.1
 • 02.2
 • 12.3
 • 12.4
 • 02.5
 • 1 LB 2.6
2 OV
7 रन
ब. मुजराबानी to ए. कैरी आ. फ़िंच
 • 11.1
 • 11.2
 • 01.3
 • 11.4
 • 1 WD 1.5
 • 11.5
 • 21.6
1 OV
8 रन
व. मसाकादज़ा to आ. फ़िंच ए. कैरी
 • 1 LB 0.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 00.4
 • 40.5
 • 10.6
मैच की जानकारी
 • स्थान हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
 • मौसम सूरज की साफ़ किरने
 • टॉस जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 5 विकटों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच एंड्रयू टाई
 • अंपायर जेरमीह मटीबीरी, रस्सेल टिफिन, लॅंगटन रुसेरे
 • रेफ़री जेफ क्रो
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement