Advertisement
Advertisement

दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे, दूसरा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच Match Summary

दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे, 2018 - ODI Summary

दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
दूसरा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, ओउट्शुरन्स ओवल, ब्लोएम्फोन्टैएन , Oct 03, 2018
दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका
198 (47.3/50)
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे
78 (24.0/50)
दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 120 रनों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  डेल स्टेन
दक्षिण अफ्रीका 198/10
Bat टॉप बैट्समैन
डेल स्टेन
डेल स्टेन
60 (85)
 • 8x4s
 • 1x6s
 • 70.58SR
ऐडेन मारक्रम
ऐडेन मारक्रम
35 (49)
 • 6x4s
 • 0x6s
 • 71.42SR
Bowl टॉप बॉलर्स
जिम्बाब्वे 78/10
Bat टॉप बैट्समैन
हॅमिल्टन मसाकादजा
हॅमिल्टन मसाकादजा
27 (40)
 • 2x4s
 • 1x6s
 • 67.5SR
डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो
12 (16)
 • 2x4s
 • 0x6s
 • 75SR
Bowl टॉप बॉलर्स
Advertisement
23.6
W
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा OUT!
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : विकेट
23.5
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
23.4
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
23.3
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
23.2
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
23.1
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
ओवर 23 : 78/9
3 रन
ड. टिरिपनो
12 (16)
ट. चतारा
3 (5)
ड. स्टेन
6-0-19-2
22.6
0
डेल स्टेन To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को डेल स्टेन : 0 रन
22.5
0
डेल स्टेन To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को डेल स्टेन : 0 रन
22.4
1
डेल स्टेन To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को डेल स्टेन : 1 रन
22.3
0
डेल स्टेन To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को डेल स्टेन : 0 रन
22.2
1
डेल स्टेन To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को डेल स्टेन : 1 रन
22.1
1
डेल स्टेन To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को डेल स्टेन : 1 रन
ओवर 22 : 75/9
8 रन
ड. टिरिपनो
11 (13)
ट. चतारा
1 (2)
इ. ताहिर
5-0-24-5
21.6
0
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 0 रन
21.5
4
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 4 रन
21.4
0
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 0 रन
21.3
0
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 0 रन
21.2
0
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 0 रन
21.1
4
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 4 रन
ओवर 21 : 67/9
3 रन
ड. टिरिपनो
3 (7)
ट. चतारा
1 (2)
ए. फेहलुकवेओ
5-1-7-1
20.6
1
एन्डिले फेहलुकवेओ To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को एन्डिले फेहलुकवेओ : 1 रन
20.5
1
एन्डिले फेहलुकवेओ To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को एन्डिले फेहलुकवेओ : 1 रन
20.4
1
एन्डिले फेहलुकवेओ To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को एन्डिले फेहलुकवेओ : 1 रन
20.3
0
एन्डिले फेहलुकवेओ To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को एन्डिले फेहलुकवेओ : 0 रन
20.2
0
एन्डिले फेहलुकवेओ To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को एन्डिले फेहलुकवेओ : 0 रन
20.1
0
एन्डिले फेहलुकवेओ To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को एन्डिले फेहलुकवेओ : 0 रन
ओवर 20 : 64/9
5 रन
ट. चतारा
0 (1)
ड. टिरिपनो
1 (2)
इ. ताहिर
4-0-16-5
19.6
0
इमरान ताहिर To टेंडाई चतारा
टेंडाई चतारा को इमरान ताहिर : 0 रन
19.5
W
इमरान ताहिर To काईल जार्विस OUT!
काईल जार्विस को इमरान ताहिर : विकेट
19.4
1
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 1 रन
19.4
wd
इमरान ताहिर To डोनाल्ड टिरिपनो
डोनाल्ड टिरिपनो को इमरान ताहिर : 3 रन
19.3
1
इमरान ताहिर To काईल जार्विस
काईल जार्विस को इमरान ताहिर : 1 रन
19.2
W
इमरान ताहिर To ब्रैंडन मावुता OUT!
ब्रैंडन मावुता को इमरान ताहिर : विकेट
मैच की जानकारी
 • स्थान ओउट्शुरन्स ओवल, ब्लोएम्फोन्टैएन
 • मौसम साफ
 • टॉस दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 120 रनों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच डेल स्टेन
 • अंपायर क्रिस गॅफने, एड्रियन होल्डस्टॉक, शॉन जोर्ज
 • रेफ़री जेफ क्रो
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement