Advertisement
Advertisement

अफ़ग़ानिस्तान vs ज़िम्बाब्वे, तीसरा टी-20 Match Summary

अफ़ग़ानिस्तान vs ज़िम्बाब्वे, 2021 - T20 Summary

अफ़ग़ानिस्तान vs ज़िम्बाब्वे स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
तीसरा टी-20, शेख़ ज़ाएद स्टेडियम, अबू धाबी , Mar 20, 2021
अफ़ग़ानिस्तान अफ़ग़ानिस्तान
183/7 (20.0/20)
ज़िम्बाब्वे ज़िम्बाब्वे
136/5 (20.0/20)
अफ़ग़ानिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को 47 रनों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  नजीबुल्लाह ज़ादरान
  72(35)
 • प्लेयर ऑफ द सीरीज
  करीम जनत
अफ़ग़ानिस्तान 183/7
Bat टॉप बैट्समैन
नजीबुल्लाह ज़ादरान
नजीबुल्लाह ज़ादरान
72 (35)
 • 5x4s
 • 5x6s
 • 205.71SR
उस्मान ग़नी
उस्मान ग़नी
39 (31)
 • 4x4s
 • 1x6s
 • 125.80SR
Bowl टॉप बॉलर्स
ज़िम्बाब्वे 136/5
Bat टॉप बैट्समैन
सिकंदर रजा
सिकंदर रजा
41 (29)
 • 2x4s
 • 1x6s
 • 141.37SR
रायन बर्ल
रायन बर्ल
39 (31)
 • 1x4s
 • 3x6s
 • 125.80SR
Bowl टॉप बॉलर्स
Advertisement
ओवर 20 : 136/5
15 रन
 • 319.1
 • 119.2
 • 119.3
 • 419.4
 • 019.5
 • 619.6
र. बर्ल
39 (31)
स. रजा
41 (29)
क. जनत
4-0-34-2
19.6
6
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 6 रन
19.5
0
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 0 रन
19.4
4
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 4 रन
19.3
1
करीम जनत To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को करीम जनत : 1 रन
19.2
1
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 1 रन
19.1
3
करीम जनत To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को करीम जनत : 3 रन
ओवर 19 : 121/5
10 रन
 • 618.1
 • 018.2
 • 118.3
 • 118.4
 • 118.5
 • 118.6
स. रजा
37 (27)
र. बर्ल
28 (27)
फ़. हक़
4-0-27-1
18.6
1
फ़ज़ल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को फ़ज़ल हक़ : 1 रन
18.5
1
फ़ज़ल हक़ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को फ़ज़ल हक़ : 1 रन
18.4
1
फ़ज़ल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को फ़ज़ल हक़ : 1 रन
18.3
1
फ़ज़ल हक़ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को फ़ज़ल हक़ : 1 रन
18.2
0
फ़ज़ल हक़ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को फ़ज़ल हक़ : 0 रन
18.1
6
फ़ज़ल हक़ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को फ़ज़ल हक़ : 6 रन
ओवर 18 : 111/5
10 रन
 • 617.1
 • 117.2
 • 217.3
 • 017.4
 • 017.5
 • 117.6
र. बर्ल
20 (23)
स. रजा
35 (25)
क. जनत
3-0-19-2
17.6
1
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 1 रन
17.5
0
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 0 रन
17.4
0
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 0 रन
17.3
2
करीम जनत To रायन बर्ल
रायन बर्ल को करीम जनत : 2 रन
17.2
1
करीम जनत To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को करीम जनत : 1 रन
17.1
6
करीम जनत To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को करीम जनत : 6 रन
ओवर 17 : 101/5
11 रन
 • 216.1
 • 016.2
 • 416.3
 • 216.4
 • 216.5
 • 116.6
स. रजा
28 (23)
र. बर्ल
17 (19)
उल हक़
3-0-17-1
16.6
1
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 1 रन
16.5
2
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 2 रन
16.4
2
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 2 रन
16.3
4
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 4 रन
16.2
0
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 0 रन
16.1
2
नवीन उल हक़ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को नवीन उल हक़ : 2 रन
ओवर 16 : 90/5
5 रन
 • 215.1
 • 115.2
 • 015.3
 • 1 LB 15.4
 • 115.5
 • 015.6
र. बर्ल
17 (19)
स. रजा
17 (17)
श. अशरफ
2-0-10-0
15.6
0
शराफुद्दीन अशरफ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को शराफुद्दीन अशरफ : 0 रन
15.5
1
शराफुद्दीन अशरफ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को शराफुद्दीन अशरफ : 1 रन
15.4
lb
शराफुद्दीन अशरफ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को शराफुद्दीन अशरफ : लेग बाईज
15.3
0
शराफुद्दीन अशरफ To रायन बर्ल
रायन बर्ल को शराफुद्दीन अशरफ : 0 रन
15.2
1
शराफुद्दीन अशरफ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को शराफुद्दीन अशरफ : 1 रन
15.1
2
शराफुद्दीन अशरफ To सिकंदर रजा
सिकंदर रजा को शराफुद्दीन अशरफ : 2 रन
20 OV
15 रन
क. जनत to स. रजा र. बर्ल
 • 319.1
 • 119.2
 • 119.3
 • 419.4
 • 019.5
 • 619.6
19 OV
10 रन
फ़. हक़ to र. बर्ल स. रजा
 • 618.1
 • 018.2
 • 118.3
 • 118.4
 • 118.5
 • 118.6
18 OV
10 रन
क. जनत to स. रजा र. बर्ल
 • 617.1
 • 117.2
 • 217.3
 • 017.4
 • 017.5
 • 117.6
17 OV
11 रन
उल हक़ to स. रजा
 • 216.1
 • 016.2
 • 416.3
 • 216.4
 • 216.5
 • 116.6
16 OV
5 रन
श. अशरफ to स. रजा र. बर्ल
 • 215.1
 • 115.2
 • 015.3
 • 1 LB 15.4
 • 115.5
 • 015.6
15 OV
10 रन
र. खान to स. रजा र. बर्ल
 • 014.1
 • 114.2
 • 014.3
 • 114.4
 • 114.5
 • 1 WD 14.6
 • 614.6
14 OV
6 रन
श. अशरफ to र. बर्ल स. रजा
 • 213.1
 • 213.2
 • 013.3
 • 013.4
 • 113.5
 • 113.6
13 OV
7 रन
क. जनत to र. बर्ल स. रजा
 • 012.1
 • 112.2
 • 412.3
 • 112.4
 • 112.5
 • 012.6
12 OV
4 रन
र. खान to स. रजा र. बर्ल
 • 011.1
 • 111.2
 • 111.3
 • 111.4
 • 011.5
 • 111.6
11 OV
2 रन
क. जनत to म. शुम्बा र. मुटुम्बामी र. बर्ल स. रजा
 • 010.1
 • W 10.2
 • W 10.3
 • 010.4
 • 110.5
 • 110.6
10 OV
4 रन
र. खान to स. रजा म. शुम्बा
 • 19.1
 • 09.2
 • 19.3
 • 09.4
 • 19.5
 • 19.6
9 OV
2 रन
उल हक़ to ट. मुसकांडा म. शुम्बा
 • 18.1
 • 18.2
 • W 8.3
 • 08.4
 • 08.5
 • 08.6
8 OV
6 रन
म. नबी to म. शुम्बा ट. मुसकांडा
 • 17.1
 • 17.2
 • 07.3
 • 17.4
 • 27.5
 • 17.6
7 OV
4 रन
उल हक़ to म. शुम्बा ट. मुसकांडा
 • 06.1
 • 1 WD 6.2
 • 16.2
 • 16.3
 • 16.4
 • 06.5
 • 06.6
6 OV
9 रन
म. नबी to श. विलियम्स म. शुम्बा
 • 05.1
 • 45.2
 • 45.3
 • 05.4
 • W 5.5
 • 15.6
5 OV
9 रन
फ़. हक़ to श. विलियम्स ट. मुसकांडा
 • 14.1
 • 04.2
 • 44.3
 • 44.4
 • 04.5
 • 04.6
4 OV
10 रन
म. नबी to ट. मुसकांडा श. विलियम्स
 • 13.1
 • 13.2
 • 03.3
 • 63.4
 • 13.5
 • 13.6
3 OV
5 रन
फ़. हक़ to ट. मुसकांडा
 • 42.1
 • 02.2
 • 02.3
 • 02.4
 • 02.5
 • 12.6
2 OV
4 रन
म. नबी to श. विलियम्स ट. मुसकांडा
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 01.4
 • 01.5
 • 11.6
1 OV
3 रन
फ़. हक़ to त. कामुनहुकॉम्वे ट. मुसकांडा श. विलियम्स
 • 00.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 00.4
 • W 0.5
 • 10.6
मैच की जानकारी
 • स्थान शेख़ ज़ाएद स्टेडियम, अबू धाबी
 • मौसम सूरज की साफ़ किरने
 • टॉस अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम अफ़ग़ानिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को 47 रनों से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच नजीबुल्लाह ज़ादरान
 • प्लेयर ऑफ द सीरीज करीम जनत
 • अंपायर अहमद शाह पैक्टीन, अलीम दार, इज़ातुल्लाह सफी
 • रेफ़री रंजन मदुगले
Advertisement
मैच पोल
लेटेस्ट फॉर्म
 • W
 • W
 • T
 • W
 • W
 • L
 • L
 • L
 • L
 • L
वर्म
Advertisement