Advertisement
Advertisement

अफगानिस्तान vs जिम्बाब्वे, पांचवां एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच Over By Over Comparison

अफगानिस्तान vs जिम्बाब्वे, 2018 - एक-दिवसीय Comparision

अफगानिस्तान vs जिम्बाब्वे स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
पांचवां एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, शारजाह क्रिकेट एशोसिएशन स्टेडियम, शारजाह , Feb 19, 2018
अफगानिस्तान अफगानिस्तान
241/9 (50.0)
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे
95 (32.1)
अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 146 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  शराफुद्दिन अश्रफ
 • प्लेयर ऑफ द सीरीज
  रशीद खान
 • स्कोर
 • रन
 • रन रेट
 • रिक्वायर्ड रेट
 • रिक्वायर्ड रन
 • बची गेंदें
ov 1
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 1/0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3/0
 • 3
 • 3
 • 4.878
 • 239
 • 294
ov 2
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 4/0
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9/0
 • 6
 • 4.5
 • 4.854
 • 233
 • 288
ov 3
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 6/0
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17/0
 • 8
 • 5.667
 • 4.787
 • 225
 • 282
ov 4
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 10/0
 • 4
 • 2.5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17/1
 • 0
 • 4.25
 • 4.891
 • 225
 • 276
ov 5
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 13/0
 • 3
 • 2.6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17/1
 • 0
 • 3.4
 • 5
 • 225
 • 270
ov 6
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 13/1
 • 0
 • 2.167
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18/1
 • 1
 • 3
 • 5.091
 • 224
 • 264
ov 7
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 16/1
 • 3
 • 2.286
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26/1
 • 8
 • 3.714
 • 5.023
 • 216
 • 258
ov 8
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 20/1
 • 4
 • 2.5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26/2
 • 0
 • 3.25
 • 5.143
 • 216
 • 252
ov 9
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 23/1
 • 3
 • 2.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 31/2
 • 5
 • 3.444
 • 5.146
 • 211
 • 246
ov 10
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 25/1
 • 2
 • 2.5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34/2
 • 3
 • 3.4
 • 5.2
 • 208
 • 240
ov 11
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 28/1
 • 3
 • 2.545
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36/2
 • 2
 • 3.273
 • 5.282
 • 206
 • 234
ov 12
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 31/1
 • 3
 • 2.583
 • 0
 • 0
 • 0
 • 39/2
 • 3
 • 3.25
 • 5.342
 • 203
 • 228
ov 13
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 37/1
 • 6
 • 2.846
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46/2
 • 7
 • 3.538
 • 5.297
 • 196
 • 222
ov 14
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 47/1
 • 10
 • 3.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 49/2
 • 3
 • 3.5
 • 5.361
 • 193
 • 216
ov 15
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 58/1
 • 11
 • 3.867
 • 0
 • 0
 • 0
 • 52/2
 • 3
 • 3.467
 • 5.429
 • 190
 • 210
ov 16
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 69/1
 • 11
 • 4.312
 • 0
 • 0
 • 0
 • 60/2
 • 8
 • 3.75
 • 5.353
 • 182
 • 204
ov 17
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 80/1
 • 11
 • 4.706
 • 0
 • 0
 • 0
 • 63/2
 • 3
 • 3.706
 • 5.424
 • 179
 • 198
ov 18
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 83/1
 • 3
 • 4.611
 • 0
 • 0
 • 0
 • 71/2
 • 8
 • 3.944
 • 5.344
 • 171
 • 192
ov 19
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 88/1
 • 5
 • 4.632
 • 0
 • 0
 • 0
 • 72/3
 • 1
 • 3.789
 • 5.484
 • 170
 • 186
ov 20
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 92/1
 • 4
 • 4.6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75/3
 • 3
 • 3.75
 • 5.567
 • 167
 • 180
ov 21
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 99/1
 • 7
 • 4.714
 • 0
 • 0
 • 0
 • 76/4
 • 1
 • 3.619
 • 5.724
 • 166
 • 174
ov 22
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 108/1
 • 9
 • 4.909
 • 0
 • 0
 • 0
 • 77/6
 • 1
 • 3.5
 • 5.893
 • 165
 • 168
ov 23
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 112/1
 • 4
 • 4.87
 • 0
 • 0
 • 0
 • 79/6
 • 2
 • 3.435
 • 6.037
 • 163
 • 162
ov 24
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 118/1
 • 6
 • 4.917
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80/6
 • 1
 • 3.333
 • 6.231
 • 162
 • 156
ov 25
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 125/1
 • 7
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83/6
 • 3
 • 3.32
 • 6.36
 • 159
 • 150
ov 26
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 130/1
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 84/6
 • 1
 • 3.231
 • 6.583
 • 158
 • 144
ov 27
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 136/1
 • 6
 • 5.037
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90/6
 • 6
 • 3.333
 • 6.609
 • 152
 • 138
ov 28
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 142/1
 • 6
 • 5.071
 • 0
 • 0
 • 0
 • 92/6
 • 2
 • 3.286
 • 6.818
 • 150
 • 132
ov 29
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 143/2
 • 1
 • 4.931
 • 0
 • 0
 • 0
 • 94/6
 • 2
 • 3.241
 • 7.048
 • 148
 • 126
ov 30
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 145/2
 • 2
 • 4.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95/7
 • 1
 • 3.167
 • 7.35
 • 147
 • 120
ov 31
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 148/2
 • 3
 • 4.774
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95/9
 • 0
 • 3.065
 • 7.737
 • 147
 • 114
ov 32
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 149/3
 • 1
 • 4.656
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95/9
 • 0
 • 2.969
 • 8.167
 • 147
 • 108
ov 33
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 150/3
 • 1
 • 4.545
 • 0
 • 0
 • 0
 • 95
 • 0
 • 2.953
 • 8.245
 • 147
 • 107
ov 34
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 151/4
 • 1
 • 4.441
 • 0
 • 0
 • 0
ov 35
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 157/4
 • 6
 • 4.486
 • 0
 • 0
 • 0
ov 36
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 161/4
 • 4
 • 4.472
 • 0
 • 0
 • 0
ov 37
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 162/5
 • 1
 • 4.378
 • 0
 • 0
 • 0
ov 38
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 163/5
 • 1
 • 4.289
 • 0
 • 0
 • 0
ov 39
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 165/6
 • 2
 • 4.231
 • 0
 • 0
 • 0
ov 40
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 167/6
 • 2
 • 4.175
 • 0
 • 0
 • 0
ov 41
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 168/6
 • 1
 • 4.098
 • 0
 • 0
 • 0
ov 42
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 175/6
 • 7
 • 4.167
 • 0
 • 0
 • 0
ov 43
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 177/7
 • 2
 • 4.116
 • 0
 • 0
 • 0
ov 44
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 182/7
 • 5
 • 4.136
 • 0
 • 0
 • 0
ov 45
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 187/7
 • 5
 • 4.156
 • 0
 • 0
 • 0
ov 46
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 197/7
 • 10
 • 4.283
 • 0
 • 0
 • 0
ov 47
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 214/7
 • 17
 • 4.553
 • 0
 • 0
 • 0
ov 48
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 217/7
 • 3
 • 4.521
 • 0
 • 0
 • 0
ov 49
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 228/8
 • 11
 • 4.653
 • 0
 • 0
 • 0
ov 50
अफगानिस्तान
जिम्बाब्वे
 • 241/9
 • 13
 • 4.82
 • 0
 • 0
 • 0
मैच की जानकारी
 • स्थान शारजाह क्रिकेट एशोसिएशन स्टेडियम, शारजाह
 • मौसम साफ
 • टॉस अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 146 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच शराफुद्दिन अश्रफ
 • प्लेयर ऑफ द सीरीज रशीद खान
 • अंपायर निगेल लोंग, अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह पैक्टीन
 • रेफ़री रिचर्ड बेंजामिन रिचर्ड्सन
Advertisement
मैच पोल
वर्म
Advertisement